Senator Kane Welcomes Thomaston Girls XC Team to the State Senate Chamber [Photos]

April 4, 2012