Senator McKinney speak to WELI AM 960’s Vinnie Penn about Gov. Malloy’s irresponsible budget [Audio]

May 5, 2011

Senator McKinney talks with Vinnie Penn

[cincopa A4PA3nq0WRRw]